• belangstelling voor de leefwereld van de kinderen: gevoelens en interesses
  • hechten belang aan het graag naar school komen
  • iedereen welkom
  • aandacht voor opvoeding en het bieden van structuur
  • een warm hart voor elkaar
  • een luisterend oor
  • Katholieke dialoogschool met andere culturen als verrijking
  • talent
  • traditionele school met een moderne toets

   

 

  

 

 

Met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond.