Onze school werkt samen met het Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Het CLB verstrekt hulp en informatie aan ouders, scholen en leerlingen. Leerlingen worden begeleid bij hun studie, bij psychologische, medische of sociale problemen. In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

 

Contactgegevens:

Vrij CLB Zuid-Limburg
Dirikenlaan 4 - 3700 Tongeren
Tel. 012 39 83 40 
tongeren@vrijclblimburg.be 
www.vrijclblimburg.be