• voor- en naschoolse opvang op de campus
  • toezicht vanaf 08.25 uur
  • kiss & ride ‘s morgens
  • ruime klaslokalen
  • sport na school (vanaf 2021)
  • ruime parkings op wandelafstand
  • secretariaat altijd bereikbaar

Lager

  • studie na school vanaf 3e leerjaar
  • samenwerking met middelbare scholen in de buurt